Vitalt Levande Vatten

Optimal hälsa.

Fysiskt, mentalt och finansiellt.

Tro på det. Förverkliga det

Levande vatten

För att kunna förstå vad levande vatten är, behöver vi först förstå vad dött vatten är.
Dött vatten kallar vi vatten som saknar laddning, alltså i form av elektroner. Att det är elektronfattigt. Vi kan också säga att det har en positiv laddning iom att elektroner har en negativ laddning och det är det vi behöver för att leva.
Detta pga att vi är elektriska varelser, allt i våra kroppar styrs av elektriska impulser.

Hur kan det då ske att vatten blir dött?
-Av samma anledning som vi dödar bakterier i vattnet,
vi knycker deras elektroner(livskraft) genom att tillsätta kemikalier som är extremt oxidativa (elektronstjälare) och därför dör bakterierna och vi kallar därefter vattnet för "rent".

Dessa kemikalier tar såklart elektroner från vattnet också vilket gör att vattnet inte längre är lika vitalt, det kommer tillochmed stjäta elektroner från våra friska celler vilket innebär att vattnet blir försurande och oxidativt för oss att dricka samt att molekylerna klumpar ihop sig för att de saknar elektroner och behöver dela på dem med varandra.
Det skapas kluster som är svåra för våra celler att ta in. Det gör att vi inte kan återfukta oss ordentligt heller då
vatten-klusterna inte får plats i våra aquaporiner.
(cellens vattenkanaler)

Vattnet är såklart inte rent vid det här laget, utan  är nu dött och kemiskt allternerat. Det är därmed också försurat och är försurande för kroppen.

Men det kan ju inte de som styr låta folk se så de lägger i mer saker i vattnet för att det ska se ut som att ph:t är neutralt. Det brukar göras med kalk, för kalk är billigt. Men vi behöver kolla djupare än på pH, då pH bara är en siffra, en siffra som kan manipuleras med kemikalier och mineraler. Så vattnet är än mindre rent nu, och fortfarande dött.

så vad händer om vi bara renar vattnet nu? Vi kan ta ett filter!
Ja, det kommer ta bort några av de tusentals gifter, medicinrester och annat vi har i vattnet...
Frågan är hur mycket?

Och räcker det verkligen för att få riktigt bra vattenkvalitet?

det gör nämligen inte vattnet levande igen. För att det ska kunna ske så behöver elektroner tillföras. Det kan man göra på ett väldigt svagt sätt via vissa mineraler eller att virvla vattnet. Men det är långt ifrån tillräckligt.

För en kraftfull och upplivande effekt krävs en elektrolys-process. Men inte vilken som helst, då det finns risker med det med. Det måste vara medicinskt klassat för att det ska fungera ordentligt och inte riskera att vara skadligt. Dr Corinne Allen pratar om detta och varför det är så viktigt. https://youtu.be/a0gv4jApEu4 

Kolla gärna på fliken "beware of knock-offs" också för större inblick, och även "science and doctors" så får du mer vetenskaplig inblick och förståelse.

När vi blir uttorkade och försurade skapas sjukdomar.
Kolla vad som sker när vi får i oss vatten som finns på några få platser i världen där vattnet är så bra att människor vallfärdar för att dricka det, platser där människor lever extremt länge och inte får de kroniska sjukdomar vi har på andra ställen i världen såsom cancer, autoimmuna sjukdommar, depressioner, utmattning, als, Parkinsson mm.


 

Här är ett renodlat hälsowebinar

som visar effekterna av levande vatten och konsekvenserna av uttorkning.

En testimonial efter 5 dagar med världens kraftfullaste levande vatten

För dig som redan jobbar med hälsa eller som vill göra det så söker vi också återförsäljare.

Vi jobbar internationellt enligt våra egna värderingar med en av världens grymmaste kompensationsplaner

Här förklarar jag detta också i detalj